Lumileds Poland S.A.
NIP: 764-00-01-443

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy KRS, KRS:0000060888
Kapitał zakładowy: 40 614 299 zł, opłacony w całości


SIEDZIBA

ul. Partyzancka 66/72,
95-200 Pabianice

TELEFON

Tel: +48 42 22 51 100,
Fax: +48 42 22 55 735